D o g & S t y l e

Pet shop Dog & Style otvorio je svoja vrata 2013. godine u Međimurskoj ulici u Zagrebu. Zamišljen kao mali kvartovski pet shop koji osluškuje želje i potrebe svojih kupaca, sukladno tome kreira svoju ponudu. Od preseljenja dućana 2018. godine u ulicu grada Mainza dodane su još dvije djelatnosti koje upotpunjuju ukupnu ponudu trgovine. Uvedena je usluga uređivanja kućnih ljubimaca, te veterinarska ljekarna u kojoj je moguće pronaći veterinarsku prehranu, određene ljekove, repelente i antiparazitni program. Naša glavna misao vodilja i dalje ostaje kroz osobni pristup i unutar naših mogućnosti pronaći proizvode koji najbolje odgovaraju pojedinom ljubimcu, bez obzira na prolazeće trendove, te pružiti kvalitetnu uslugu u svim našim djelatnostima.